उत्पादन कोटिहरू

हामी शुन्डा निर्मातासँग प्लास्टिक पानामा २० वर्षको अनुभव छ: नायलन पाना, एचडीपीई पाना, यूएचएमडब्ल्यूपीई पाना, एबीएस पाना।प्लास्टिक रड: नायलन रड, पीपी रड, ABS रड, PTFE रड।प्लास्टिक ट्यूब: नायलॉन ट्यूब, एबीएस ट्यूब, पीपी ट्यूब र विशेष आकारका भागहरू।

थप पढ्नुहोस्

विशेष उत्पादनहरू