ઉત્પાદન શ્રેણીઓ

અમે SHUNDA ઉત્પાદક પાસે પ્લાસ્ટિક શીટમાં 20 વર્ષનો અનુભવ છે: નાયલોન શીટ, HDPE શીટ, UHMWPE શીટ, ABS શીટ.પ્લાસ્ટિક રોડ: નાયલોન રોડ, પીપી રોડ, એબીએસ રોડ, પીટીએફઇ રોડ.પ્લાસ્ટિક ટ્યુબ: નાયલોન ટ્યુબ, એબીએસ ટ્યુબ, પીપી ટ્યુબ અને ખાસ આકારના ભાગો.

વધુ વાંચો

ફીચર્ડ પ્રોડક્ટ્સ